Tập đoàn MSC cam kết giảm thiểu khí thải từ hoạt động du thuyền

Destination Editor
05:00:25 - 28/09/2021

Bộ phận Du thuyền của Tập đoàn MSC đặt mục tiêu giảm mức phát thải khí nhà kính xuống bằng 0 vào năm 2050 trong các hoạt động du thuyền của mình.

Hai thương hiệu MSC Cruises và Explora Journeys của tập đoàn sẽ tham gia vào mục tiêu này.

Với mục tiêu thúc đẩy quá trình khử cacbon trong lĩnh vực du thuyền, MSC đã ký Lời kêu gọi hành động của Liên minh Getting to Zero. Sáng kiến này kêu gọi các công ty đặt mục tiêu vận tải hàng hải không phát thải vào năm 2050, triển khai các con tàu du lịch không phát thải đến năm 2030, hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư.

Tập đoàn MSC cũng đang tham gia một số dự án nghiên cứu phát triển công nghệ và nhiên liệu tiềm năng cho các con tàu du lịch không phát thải, bao gồm tàu ​​chạy bằng hydro, pin nhiên liệu trên tàu chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng, trang bị thêm công nghệ pin nhiên liệu và công nghệ carbon thấp.

Bộ phận Du thuyền của MSC cũng tham gia liên minh với GE Power Conversion, Lloyd’s Register và Ceres Power Holdings để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc áp dụng pin nhiên liệu cho các tàu lớn.

MSC cho biết trong những năm gần đây, công ty đã tập trung vào việc giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc áp dụng các biện pháp cải thiện hoạt động và hiệu quả năng lượng trên toàn đội tàu của mình.

“Sau khi đưa ra mức cải thiện hiệu suất hàng năm từ 2% -4% trên toàn đội tàu, đến năm 2019, công ty đã đạt được mức cải thiện hiệu suất 28% so với năm 2008 và đang trên đà đáp ứng mcụ tiêu giảm thiểu 40% cường độ phát thải của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) vào năm 2030.”

Tập đoàn MSC cam kết giảm thiểu khí thải từ hoạt động du thuyền

THANKS FOR YOUR
REGISTRATION!

The requirement was accepted, please check your email for the document.
Close