Qatar Airways công bố Báo cáo Bền vững năm 2021

Đặng Mỹ Miều
Content Editor
08:00:44 - 11/06/2022

Tập đoàn hàng không Qatar Airways đã phát hành Báo cáo Bền vững cho năm 2019-2021 về cách giải quyết những thách thức và nhu cầu của khách hàng trong suốt thời gian đại dịch COVID-19 diễn ra.

Báo cáo này được ấn bản đặc biệt cho 2 năm với chủ đề “Phản ứng, Cứu trợ, Phục hồi, Bền vững”. Trong báo cáo, hãng đã đề cập các chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu và nỗ lực của Qatar Airways trong việc cung cấp những chuyến bay hồi hương, hỗ trợ vận chuyển thiết bị y tế và các nguồn cung khác. Đồng thời, báo cáo cũng đề cập đến chiến lược phục hồi đang được tiến hành để duy trì tính bền vững của hoạt động hàng không du lịch.

Qatar Airways

Trong Báo cáo, Qatar Airways thừa nhận những điều kiện khó lường mà các hãng hàng không trên toàn cầu phải đối phó trong năm 2020. Bên cạnh đó, trước những ảnh hưởng của COVID-19 đến du lịch, hãng đã chuyển đổi cách tổ chức đối với báo cáo năm nay.

Theo ông Akbar Al Baker, Giám đốc điều hành Tập đoàn Qatar Airways, đại dịch Covid-19 mang đến nhiều thách thức cho ngành du lịch. Dù đại dịch đã ảnh hưởng đến toàn ngành trong giai đoạn 2020-2021, nhưng họ vẫn đang nỗ lực để giảm bớt ảnh hưởng của nó. Đặc biệt, hãng không ngừng thúc đẩy chương trình nghị sự của ngành hướng tới mục tiêu giảm thiểu lượng khí thải CO2 về mức 0. Hãng cho biết sẽ tiếp tục chia sẻ và phấn đấu vì một ngành công nghiệp an toàn và bền vững cho các thế hệ tương lai.

Hơn nữa, Qatar Airways luôn đóng vai trò hàng đầu trong việc duy trì tính bền vững về môi trường, mở rộng con đường phục hồi du lịch an toàn và bền vững. Hãng cũng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học bằng cách áp dụng chính sách không khoan nhượng, và chống lại nạn săn bắn, săn trộm trái phép động vật hoang dã và buôn bán trái phép hàng hóa.

Qatar Airways công bố Báo cáo Bền vững năm 2021

THANKS FOR YOUR
REGISTRATION!

The requirement was accepted, please check your email for the document.
Close