Phát hành bởi: Outbox Consulting

Tổng quan báo cáo:

Covid-19 là một khủng hoảng toàn cầu của ngành du lịch thế giới, không một quốc gia hay điểm đến nào không bị ảnh hưởng bởi đợt dịch bệnh này. Ở một góc độ nào đó, Covid-19 gần như mang ngành du lịch của các quốc gia, điểm đến trên toàn cầu quay trở lại vạch xuất phát, các khoảng cách về tốc độ phát triển hay trình độ phát triển ngành trước đây trở nên không còn quá nhiều ý nghĩa. Trong bối cảnh đó, điểm đến nào chuẩn bị được cho mình một chiến lược hay giải pháp chính xác và hiệu quả hơn sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên trong bối cảnh cạnh tranh được dự báo là rất “khốc liệt” giữa ngành du lịch các quốc gia với nhau hay thậm chí giữa các địa phương với nhau trong mục tiêu trở thành sự lựa chọn tiếp theo (next destination) của du khách.

Có thể nói chưa khi nào vai trò của các cơ quan quản lý điểm đến (DMOs) tại Việt Nam là quan trọng như bây giờ. Các định hướng, chiến lược hay giải pháp được đưa ra bởi các DMOs sẽ không chỉ quyết định khả năng phục hồi thị trường của điểm đến mà còn sẽ có ý nghĩa quyết định đối với các doanh nghiệp du lịch trong việc khôi phục hoạt động kinh doanh.

Với mong muốn góp phần hỗ trợ các nhà quản lý ngành du lịch các địa phương tại Việt Nam trong giai đoạn phục hồi ngành du lịch trong nước, Outbox thực hiện Báo cáo “Phương án phục hồi điểm đến du lịch tại Việt Nam”. Chúng tôi hi vọng rằng những nghiên cứu, khuyến nghị được đề xuất trong báo cáo này sẽ là tư liệu, ý tưởng giúp cho các cơ quan quản lý du lịch có thể xây dựng cho địa phương mình một giải pháp phù hợp và hiệu quả; sớm đưa hoạt động du lịch trở lại quỹ đạo trong thời gian sớm nhất.

Các nội dung cơ bản của báo cáo:

  • Những vấn đề nội tại có nguy cơ tác động đến khả năng phục hồi của ngành du lịch các điểm đến tại Việt Nam sau dịch.
  • Những hành động thiết thực mà du lịch Việt Nam đã làm được trong đại dịch.
  • Thị trường du lịch sẽ thay đổi như thế nào sau Covid-19.
  • Giải pháp phục hồi ngành du lịch cho các điểm đến tại Việt Nam.
Phương án phục hồi điểm đến du lịch tại Việt Nam

THANKS FOR YOUR
REGISTRATION!

The requirement was accepted, please check your email for the document.
Close