OECD ra mắt kế hoạch phục hồi du lịch

Destination Editor
05:00:58 - 05/06/2021

Bộ trưởng các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã thống nhất một kế hoạch thúc đẩy du lịch quốc tế an toàn và xây dựng một diễn đàn quốc tế liên ngành nhằm chia sẻ kiến thức.

Kế hoạch phục hồi du lịch được xây dựng dựa trên các sáng kiến hiện có của các quốc gia nhằm thúc đẩy tính chắc chắn, an toàn và an ninh trong việc du lịch xuyên biên giới.

Tổ chức cho biết: “Việc dừng du lịch và lữ hành quốc tế đang gây ra tác động mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế vốn có sự liên kết với nhau.”

Theo Tổ chức, nếu không có một khuôn khổ quốc tế chung cho các chính sách du lịch, “sự chắp vá và thiếu nhất quán của những quy tắc riêng theo từng quốc gia và khu vực” sẽ “tiếp tục gây nhầm lẫn và tốn kém cho du khách cũng như các công ty du lịch và vận tải, khiến du lịch trở nên phức tạp và khó chắc chắn.”

Điều này cũng có thể gây ra tình trạng gian lận trong việc sử dụng các chứng nhận Covid-19 và gây cản trở cho các cơ quan chức năng.

Kế hoạch này khuyến khích các quốc gia áp dụng trên cơ sở tự nguyện, bao gồm hệ thống đèn giao thông phân loại nguy cơ, các hướng dẫn về chứng nhận tiêm chủng, các giao thức xét nghiệm du khách trong những trường hợp khác nhau, nguyên tắc cần tuân thủ trong việc phát hành chứng nhận Covid-19 dạng điện tử nhằm bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật cũng như khả năng tương tác giữa các hệ thống.

Tổng Thư ký OECD, Angel Gurria cho biết: “ OECD có một vai trò đặc biệt trong việc giúp các quốc gia phối hợp hành động quốc tế trong bối cảnh mở cửa du lịch toàn cầu.”

“Sáng kiến này sẽ giúp giảm thiểu sự phức tạp và tính không chắc chắn và cho phép các quốc gia chuẩn bị hiệu quả hơn trong việc nối lại du lịch và lữ hành quốc tế an toàn.”

OECD ra mắt kế hoạch phục hồi du lịch

THANKS FOR YOUR
REGISTRATION!

The requirement was accepted, please check your email for the document.
Close