Lượng khách nội địa Việt Nam vượt mức trước đại dịch

Sam
08:00:27 - 09/12/2022

Kể từ khi mở cửa trở lại, du lịch trong nước cho đến nay đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ với hơn 100 triệu khách nội địa, cao hơn mức 85 triệu trước khi đại dịch bắt đầu.

So với mục tiêu đề ra là 60 triệu du khách trong năm nay, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết: “Sự tăng trưởng thần kỳ của du lịch nội địa chính là điểm sáng cho ngành”. 

Trong năm qua, Việt Nam đã chính thức nối lại các chuyến bay nội địa, đồng thời loại bỏ các yêu cầu kiểm dịch đối với  du khách. Đến tháng 5, khi đại dịch được kiểm soát, nhu cầu khai báo y tế cũng giảm khiến việc đi lại cũng trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. 

Ngược lại với lượng khách nội địa, số lượng du khách quốc tế trong 11 tháng đầu năm chỉ đạt 2,95 triệu, khá khiêm tốn so với mục tiêu 5 triệu đề ra ban đầu. Việt Nam đã có những chính sách ưu tiên đối với du khách nước ngoài. Cụ thể, Việt Nam miễn thị thực cho công dân của 24 quốc gia trong thời gian lưu trú từ 14-90 ngày và cấp thị thực điện tử một lần nhập cảnh một tháng cho du khách từ tất cả các quốc gia khác.

Lượng khách nội địa Việt Nam vượt mức trước đại dịch

THANKS FOR YOUR
REGISTRATION!

The requirement was accepted, please check your email for the document.
Close