Intrepid Travel đổi mới thương hiệu, hướng đến du lịch bền vững

Destination Editor
05:00:45 - 27/10/2021

Intrepid Travel vừa công bố sự thay đổi của thương hiệu, từ bộ nhận diện mới cho đến sứ mệnh, tầm nhìn, mục đích và các sản phẩm du lịch, mở ra một chương mới cho thương hiệu.

Intrepid Travel đã đưa ra tuyên ngôn định vị sản phẩm của mình (product statement), trong đó, Intrepid tin rằng du lịch theo hướng trao quyền cho cộng đồng và bảo vệ hành tinh sẽ tạo nên trải nghiệm tốt hơn cho du khách.

Công ty đã giảm bớt các sản phẩm cũ và bổ sung thêm 200 chuyến đi mới (chiếm khoảng 20% các sản phẩm của công ty), tập trung vào bảo tồn động vật hoang dã và môi trường, hỗ trợ người khuyết tật, bình đẳng giới và trao quyền, bảo tồn truyền thống văn hoá của người bản địa và dân tộc thiểu số.

Tầm nhìn mới của thương hiệu t​​ập trung vào việc trao quyền cho cộng đồng, bảo vệ hành tinh và tạo ra trải nghiệm bình đẳng hơn cho tất cả khách du lịch.

Intrepid Travel đang hướng đến trở thành một thương hiệu nhân văn và toàn diện hơn, với một trong những tầm nhìn của thương hiệu được cập nhật từ “thay đổi cách mọi người nhìn thế giới” thành “thay đổi cách tất cả chúng ta nhìn thế giới”.

Logo của thương hiệu cũng có một số thay đổi với màu đỏ dịu hơn và tên thương hiệu được đưa ra khỏi vòng tròn.

Công ty cũng sắp ra mắt bộ nguyên tắc tiếp thị mới với sự cộng tác của sáu chuyên gia tư vấn bên ngoài.

James Thornton, CEO của Intrepid Travel cho biết: “Bộ nhận diện thương hiệu mới của Intrepid không chỉ đơn thuần là một logo và diện mạo mới. Chúng tôi đã suy ngẫm trong 18 tháng qua và tận dụng thế mạnh, mục đích và tham vọng của mình để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn và kết nối hơn. Tôi thật sự hào hứng muốn thấy du lịch có thể mang lại niềm vui – đồng thời đổi mới trọng tâm của chúng tôi trong việc vận động vì hành tinh của chúng ta và cộng đồng trên trái đất này.”

Intrepid Travel đổi mới thương hiệu, hướng đến du lịch bền vững

THANKS FOR YOUR
REGISTRATION!

The requirement was accepted, please check your email for the document.
Close