Hãng tàu NCL đặt mục tiêu đối với phúc lợi dành cho động vật

Như Lê
08:00:43 - 19/06/2022

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., công ty du lịch toàn cầu điều hành Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises và Regent Seven Seas Cruises, đang mở rộng cam kết thực hiện các hoạt động tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm, bao gồm việc đối xử hợp pháp, đạo đức và nhân đạo đối với động vật trong chuỗi cung ứng của mình.

Để hỗ trợ chương trình bền vững toàn cầu mang tên Sail & Sustain, hãng tàu NCL đã tăng cường nỗ lực của mình với các tiêu chuẩn và mục tiêu mới nhằm thúc đẩy phúc lợi động vật và nguồn cung ứng bền vững trên bốn lĩnh vực chính: thịt gà, trứng, thịt lợn và hải sản. Phúc lợi động vật rất quan trọng đối với công ty và các bên liên quan. Hãng cũng khuyến khích các nhà cung cấp của mình thực hiện các thủ tục để ngăn chặn việc ngược đãi động vật.

Theo đó, mục tiêu 100% đối với thịt gà được mua từ các nhà cung cấp ở Mỹ và Canada đáp ứng tiêu chuẩn của Hiệp hội Đối tác Động vật Toàn cầu (Global Animal Partnership – GAP) vào năm 2024. Hãng NCL hiện đang thực hiện từng bước các chính sách thu mua cập nhật đối với gà sử dụng tiêu chuẩn từ GAP. Các tiêu chuẩn này xác định đối xử nhân đạo đối với chuồng trại và chế biến gà. Đến năm 2024, NCL có kế hoạch mua tất cả thịt gà ở Mỹ và Canada từ các nhà cung cấp đáp ứng tiêu chuẩn GAP.

Mục tiêu 100% đối với trứng không có lồng từ các nhà cung cấp của Hoa Kỳ vào cuối năm 2025. Đối với gà đẻ, hệ thống nhốt không có lồng được coi là nhân đạo hơn vì chúng cho phép tự do đi lại và không gian để thể hiện các hành vi tự nhiên hơn. Đó là lý do NCL xác định và khuyến khích các nhà cung cấp có trụ sở tại Hoa Kỳ sử dụng môi trường không có chuồng cho gà mái của họ.

Mục tiêu 100% đối với thịt lợn không mang thai vào năm 2025. NCL đang tích cực tham gia với các nhà cung cấp của mình để chỉ cung cấp các sản phẩm thịt lợn đã được nuôi mà không sử dụng thùng mang thai.

100% thủy sản bền vững được chứng nhận vào năm 2025. Công ty này đã đạt được tiến bộ mạnh mẽ trong việc thu mua tất cả thủy sản từ các nguồn bền vững được chứng nhận. Hơn một nửa lượng hải sản thu mua trên toàn thế giới của họ đã được chứng nhận bởi các đơn vị được công nhận, chẳng hạn như Hội đồng Quản lý Hàng hải (MSC), Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC) và Thực hành Nuôi trồng Thủy sản Tốt nhất (BAP), hoặc Liên minh Nuôi trồng Thủy sản Toàn cầu (GAA), vào năm 2019.

Công ty đang làm việc với các nhà cung cấp để tăng cường sự sẵn có của trứng không nuôi trong lồng, gà được chứng nhận GAP, thịt lợn không mang thai và thủy sản bền vững được chứng nhận. Nếu nguồn cung cần thiết để đạt được những mục tiêu này không có sẵn, công ty sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác cung cấp để tiếp tục mở rộng sản phẩm sẵn có. Ngoài ra, công ty có kế hoạch cung cấp thông tin cập nhật về tiến độ thực hiện các mục tiêu này trong báo cáo Môi trường, Xã hội & Quản trị hàng năm của mình.

Hãng tàu NCL đặt mục tiêu đối với phúc lợi dành cho động vật

THANKS FOR YOUR
REGISTRATION!

The requirement was accepted, please check your email for the document.
Close