GSTC: Sentosa, Singapore đạt tiêu chuẩn vàng

Như Lê
10:30:01 - 03/09/2022

Sentosa Development Corporation (SDC) đã giành được chứng nhận của Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu – Vì Điểm đến (GSTC-D). Đây là điểm đến biển đảo đầu tiên ở Châu Á được công nhận về tính bền vững.

Phù hợp với các mục tiêu của lộ trình chiến lược Sentosa bền vững được công bố vào năm 2021, khu nghỉ dưỡng trên đảo rộng 500 ha đã được kiểm toán độc lập chứng nhận là điểm đến du lịch bền vững.

Tiêu chuẩn vàng cho du lịch bền vững, Tiêu chí Điểm đến GSTC (GSTC-D) của Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu, bao gồm một bộ tiêu chí nghiêm ngặt và toàn diện về Quản lý Bền vững, Bền vững về Kinh tế – Xã hội, Văn hóa và Môi trường.

Thành tựu này khẳng định nỗ lực của tổ chức vì một Sentosa bền vững hơn. Các chính sách và chương trình nhằm bảo tồn và nâng cao các tài sản di sản và thiên nhiên của Sentosa cũng hỗ trợ cho quá trình này.

Hòn đảo này cùng với 23 điểm đến bền vững được chứng nhận khác trên toàn thế giới chẳng hạn như Vail, Colorado, bán đảo Snæfellsnes, Iceland,… đều được quốc tế công nhận về việc tuân thủ các tiêu chuẩn xã hội và môi trường cao.

Nghiên cứu Bền vững Toàn cầu 2021 khảo sát hơn 10.000 người trên 17 quốc gia cho thấy 1/3 người tiêu dùng toàn cầu sẵn sàng trả giá cao cho các sản phẩm bền vững. Tính bền vững được đánh giá là tiêu chí mua hàng quan trọng của 60% người tiêu dùng. Nhìn chung, nó liên quan đến việc tuân thủ hoặc đạt điểm cao trong 38 tiêu chí và 174 chỉ số trên bốn hạng mục: Quản lý bền vững, Bền vững kinh tế – xã hội, Bền vững văn hóa và Bền vững môi trường.

Cuộc khảo sát của Nghiên cứu Bền vững Toàn cầu 2021 được Simon-Kucher & Partners thực hiện vào tháng 7/2021, thông qua một nhóm dữ liệu do Dynata, một cơ quan nghiên cứu thị trường độc lập cung cấp. Là một điểm đến bền vững đã được chứng nhận, Sentosa sẽ tiếp tục hỗ trợ Kế hoạch Xanh Singapore 2030 nhằm xây dựng một Singapore bền vững cho các thế hệ tương lai của người Singapore và du khách toàn cầu.

GSTC: Sentosa, Singapore đạt tiêu chuẩn vàng

THANKS FOR YOUR
REGISTRATION!

The requirement was accepted, please check your email for the document.
Close