Google Pay hợp tác GovTech Singapore tích hợp HealthCerts trên ứng dụng

Destination Editor
05:00:12 - 06/11/2021

Ứng dụng thanh toán Google Pay đã hợp tác với GovTech (Government Technology Agency of Singapore) cho phép người dân Singapore có thể lưu trữ và truy cập giấy chứng nhận tiêm chủng trên ứng dụng.

Người dùng có thể truy cập chứng nhận tiêm chủng dưới dạng kỹ thuật số của mình từ ứng dụng Google Pay trên điện thoại Android. Ngoài ra, người dùng còn có thể thêm lối tắt trên màn hình chính của thiết bị và cũng dễ dàng truy cập từ đó.

Tính năng này có thể:

Lưu trữ thông tin: Giấy chứng nhận tiêm chủng của người dùng được lưu trữ trên ứng dụng Google Pay của họ.

Chia sẻ thông tin: Người dùng có thể chọn hiển thị chi tiết tiêm chủng của mình cho người khác. Thông tin trong HealthCerts của người dùng không được Google chia sẻ với các dịch vụ khác nhau hoặc các bên thứ ba và cũng không được sử dụng cho mục đích quảng cáo.

Bảo mật thông tin: Cần có màn hình khoá để lưu trữ HealthCerts trên thiết bị Android, nhờ đó có thể tăng cường bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

Ngoài ra, người dùng có thể truy cập thông tin vắc xin của họ ngay cả khi họ ngoại tuyến.

Patrick Teo, Giám đốc Kỹ thuật của Google Pay cho biết: “Với việc mở cửa du lịch quốc tế, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể hỗ trợ người dân Singapore khi đi đi du lịch nước ngoài với HealthCerts được lưu trữ an toàn trong Google Pay và có thể truy cập ở bất kỳ quốc gia nào trong số 40 quốc gia nơi Google Pay được chấp nhận.”

Google Pay hợp tác GovTech Singapore tích hợp HealthCerts trên ứng dụng

THANKS FOR YOUR
REGISTRATION!

The requirement was accepted, please check your email for the document.
Close