Changi hoàn thành Chương trình Kiểm định Các biện pháp Y tế Sân bay

Destination Editor
05:01:05 - 16/09/2021

Sân bay Changi là sân bay đầu tiên ở châu Á – Thái Bình Dương hoàn thành chương trình  Kiểm định Các biện pháp Y tế Sân bay (Airport Health Measures Audit Program) của Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI).

Chương trình Kiểm định Các biện pháp Y tế Sân bay hỗ trợ các sân bay giải quyết các rủi ro cụ thể của họ và đảm bảo với hành khách thông qua các biện pháp kiểm định y tế tại chỗ.

Hoàn thành chương trình kiểm định này đồng nghĩa với việc sân bay Changi đã tuân thủ hàng loạt biện pháp an toàn, phù hợp với các khuyến nghị của các cơ quan quốc gia và quốc tế và có thể hiển thị nhãn liên kết SafeGuard trên website.

Nhãn SafeGuard là minh chứng cho việc đội ngũ đã được đào tạo hiệu quả về các phương pháp vệ sinh tốt nhất và đảm bảo thiết lập đúng các biện pháp bảo vệ và triển khai minh bạch.

Chương trình này được phát triển bởi ACI hợp tác cùng Bureau Veritas. Bureau Veritas đã phát triển một danh sách kiểm định chuyên dụng bao gồm toàn bộ quy trình của sân bay, từ quản lý đến vận hành, được triển khai thông qua đánh giá tại chỗ. Việc phát triển danh sách kiểm định đặc thù cho sân bay có sự tham gia của các chuyên gia y tế, an toàn và vận tải hàng không.

Tổng Giám đốc ACI Thế giới Luis Felipe de Oliveira cho biết: “Với việc là sân bay đầu tiên ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hoàn thành xuất sắc Chương trình Kiểm định Các biện pháp Y tế Sân bay, Sân bay Changi đã cho thấy cam kết của mình trong việc đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của hành khách, nhân viên và công chúng nói chung. Đây này là một ví dụ cho thấy chúng ta có thể hợp tác cùng nhau để hỗ trợ ngành phục hồi và mang lại lợi ích kinh tế và xã hội bền vững của ngành hàng không cho các cộng đồng.”

“Quan hệ đối tác, giống như mối quan hệ mà chúng tôi đã tạo dựng với Bureau Veritas, đã mang đến nhiều lợi ích cho Sân bay Changi và sẽ hỗ trợ ngành hàng không rộng lớn hơn và giúp thúc đẩy ngành tiến lên trong quá trình phục hồi và phát triển.”

Changi hoàn thành Chương trình Kiểm định Các biện pháp Y tế Sân bay

THANKS FOR YOUR
REGISTRATION!

The requirement was accepted, please check your email for the document.
Close