Phát hành bởi: Outbox Consulting

Tổng quan báo cáo:

Du lịch là ngành bị ảnh hưởng nặng nề do Covid-19 nhưng cũng là một trong những ngành được dự báo có thể phục hồi đầu tiên sau dịch. Theo WeSwap, doanh nghiệp đổi ngoại tệ du lịch lớn nhất tại Anh, Việt Nam nằm trong top đầu các nước có thể mở lại ngành dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng ngành du lịch sẽ “thay da đổi thịt” do những hệ lụy của dịch bệnh lên tâm lý và kinh tế của du khách. Một số xu hướng mới trong việc lập kế hoạch, lựa chọn và tổ chức chuyến đi của khách du lịch sẽ xuất hiện từ nửa cuối năm 2020.

Vậy làm thế nào để đón đầu được những xu hướng mới, thấu hiểu được thị trường và nắm bắt những dự định, hành vi của khách hàng sau dịch?

Với mong muốn góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành du lịch nắm bắt thị trường kịp thời để xây dựng cho riêng mình một kế hoạch phục hồi phù hợp và hiệu quả sau Covid-19, Outbox Consulting đã thực hiện 1 khảo sát nhanh trên gần 1000 khách Việt Nam về kế hoạch đi du lịch nửa cuối năm 2020 trên toàn quốc nhằm tìm hiểu về sự thay đổi trong dự định cũng như hành vi của du khách sau dịch.

Ngôn ngữ Báo cáo: Tiếng Việt.

Các nội dung cơ bản của báo cáo:

Báo cáo này bao gồm 2 phần chính với những số liệu,phân tích và đánh giá về xu hướng và hành vi của khách du lịch Việt Nam sau Covid-19:

  • Đặc điểm khách du lịch Việt Nam
  • Dự định và hành vi của khách du lịch Việt Nam nửa cuối năm 2020 
Báo cáo Dự định du lịch của khách Việt hậu Covid-19

THANKS FOR YOUR
REGISTRATION!

The requirement was accepted, please check your email for the document.
Close