Airbnb ra mắt 3 tính năng hoàn toàn mới

LamDa
05:00:34 - 17/05/2022

Airbnb vừa công bố một số cập nhật mới cho nền tảng này và được xem là “thay đổi lớn nhất trong thập kỷ đối với Airbnb”.

3 cập nhật lớn nhất của Airbnb bao gồm:

Airbnb Categories

Hầu hết du khách chỉ có thể nghĩ đến vài chục thành phố để gõ vào hộp tìm kiếm, nhưng những ngôi nhà trên Airbnb có mặt ở 100.000 thị trấn và thành phố trên khắp thế giới. Do đó, Airbnb Categories sẽ giúp du khách dễ dàng khám phá hàng triệu ngôi nhà mà họ chưa từng biết rằng chúng từng tồn tại. Có đến 56 danh mục giúp sắp xếp các ngôi nhà dựa trên phong cách, vị trí, hoặc gần với nơi du khách du lịch. Kết quả tìm kiếm được sắp xếp theo các danh mục có liên quan đến điểm đến đó. Khi du khách xem các danh mục khác nhau, bản đồ sẽ thu phóng một cách thông minh để hiển thị vị trí các ngôi nhà.

Nhờ giúp du khách khám phá được những ngôi nhà độc đáo và ít được tìm thấy, điều này có thể giúp giảm bớt tình trạng quá tải du lịch bằng cách phân bổ lại các chuyến du lịch đến các địa điểm mới.

Split Stays

Split Stays giúp du khách du lịch dài ngày có thể phân chia chuyến đi giữa hai nhà. Khi tìm kiếm một điểm đến cụ thể, Split Stays sẽ tự động xuất hiện trong kết quả tìm kiếm và trong 14 danh mục khác nhằm truyền cảm hứng cho du khách lưu trú tại hai nơi trong chuyến đi dài. Khi xem Split Stays trên bản đồ, một đường minh hoạ kết nối hai ngôi nhà sẽ hiển thị khoảng cách giữa hai nơi và trình tự các đợt lưu trú. Du khách sẽ được hướng dẫn đặt từng đợt lưu trú tại từng nhà một.

AirCover dành cho khách

Đây là biện pháp bảo vệ toàn diện cho du khách khi họ lưu trú tại các nhà trên Airbnb. Airbnb sẽ tìm cho du khách một ngôi nhà tương tự hoặc tốt hơn nhà mà khách đã đặt hoặc hoàn tiện lại khi du khách gặp các trường hợp rắc rối với chủ nhà. Airbnb còn cung cấp Đường dây an toàn 24h với 16 ngôn ngữ để hỗ trợ du khách khi họ cảm thấy không an toàn.

Airbnb ra mắt 3 tính năng hoàn toàn mới

THANKS FOR YOUR
REGISTRATION!

The requirement was accepted, please check your email for the document.
Close